První polovina roku 2021

Nový rok se Nám rozběhl šílenou rychlostí , jeho uplynulé tři měsíce přinesly hodně změn.

První a nejdůležitější změnou byla volba nového předsedy a následně výboru, většina tušila jak celá situace dopadne.

Tak po mimořádné schůzi konané 7.03.2021 skončila volba následovně.

Předsedou, byl zvolen František Polášek

Volba Výboru:

Místopředseda: Petr Píštěk

Člen kontrolní komise: Oldřich Plesner

Pokladník: Hana Polášková

Hospodářem: Jiří Katrňák

Dalšími projednávanými body na pořadu jednání byly členská základna, směřování činnosti klubu a kroužku, webové stránky obnova klubového letiště a mnoho jiných bodů.

Uplynulý půlrok nebyl jen o zasedání a kecání o tom co a jak se má udělat, ale byl hlavně o té práci, ačkoliv byla plánovaná či nikoliv.

Prvním úkolem pro letošní jaro, bylo vytvoření nové vzletové plochy na letišti .

Během té trošky krásných dní se podařilo danou plochu zorat, zrotovátorovat a následně ručně dočistit a zaset nový pažit.

Pár světlých okamžiků, vystřídá vzápětí ledová sprcha. Sprcha v podobě nuceného stěhování klubovny z důvodu demolice stávající budovy.

Nakonec i tuhle zkoušku jsme ustály , znovu se potvrdilo, že jsme parta lidí která drží při sobě. Velké poděkování všem , kteří se zúčastnily, dále Městu Kunovice za poskytnutí dočasných prostor, Ondřěji Simanovi za zapůjčení vozidla a ing. Ladislavu Poláchovi za poskytnutí prostor pro uskladnění vybavení.