Něco málo o 3D tisku

Zde by nebylo nejlepším řešením do podrobna rozebírat detailní aspekty této jistě zajímavé výrobní technologie, přeci jen jsme modelářský kroužek, naší náplní je tedy něco jiného, než studie a vývoj této poměrně sofistikované záležitosti.
Případní zájemci o hlubší problematiku najdou na síti celou řadu informací, jejichž pravdivost si ale budou muset poněkud přechroustat, situace v tomto technickém odvětví je totiž stále ještě ve vývoji- to platí zejména pro oblast tzv. „open source“. Vliv obrovské masy všemožných internetových diskutérů je bohužel stále neblahý.

Abychom to tedy nějak laicky shrnuli (což je pro naše účely naprosto dostačující), 3D tiskem se rozumí aplikace požadovaného materiálu na požadované místo.

Jedná se tedy o proces tak zvaně aditivní, to znamená, že se materiál přidává.
Ve srovnání s procesem obrábění (tedy řezání, tvarování, broušení…atd..) je zde jedna nesporná výhoda- u 3D tisku je velmi málo odpadu (někdy téměř vůbec).
Tato výhoda se tedy velmi dobře podepisuje na možnosti tvorby požadovaných objektů v domácích podmínkách.
Odpadá nutnost specifické dílny, nemáme (téměř) žádný hluk, nemusíme nic brousit, lepit, natírat, lakovat, nepotřebujeme výrobní přípravky, nářadí, atd.
V podstatě nám stačí jedna místnost, kde není průvan a kde může tiskárna celé hodiny a dny v klidu pracovat bez toho, aby svou činností významně rušila okolí.
Další nespornou výhodou je i to, že materiál pro tištěné objekty je poměrně dost levný, ve srovnání s konvenčním materiálem (to samozřejmě platí do určité míry, u velkosériové výroby jsou náklady na konvenční výrobu trochu někde jinde, nicméně tohle zmiňuji jen pro úplnost).
Další výhodou 3D tisku, že je to, takříkajíc „bez práce“ (platí pochopitelně v případě, že je vše seřízeno a problémy jsou vychytány).
Za zmínku stojí i skutečnost, že tímto způsobem se dají poměrně rychle a účelně vyrobit věci, jejichž konvenční výroba by byla velmi drahá a složitá.

V dalším článku se podíváme na to jak taková 3D tiskárna vypadá.